top of page

Kredi Hayat Sigortası Nedir ?

Bankalardan veya kredi kuruluşlarından kredi kullanıldığında, kredi kullanan kişiye hayat sigortası düzenlenmektedir. Kredinin miktarını ve kredi süresini kapsayan bu poliçeye kredi hayat sigortası denmektedir.Kredi Hayat Sigortası Neyi Kapsar ?

Bu poliçe, kredi kullananı kredi süresi boyunca koruma altına almaktadır. Kredi kullananın vefatı halinde kanuni varislerine kredi borcunun kalmaması açısından oldukça önemli bir poliçedir.


2015 yılında yapılan yasal bir düzenleme ile tüketiciler, dilediği sigorta şirketinden kredi hayat sigortalarını düzenletebiliyorlar.


13 Mart 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Hazine Müsteşarlığı 29294 Sayılı Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği’nin 13. Maddesinde tüketicilerin hakları oldukça net bir şekilde belirtilmiştir. İlgili maddede geçen ‘’Tüketicinin sigorta şirketini seçme hakkı sınırlandırılamaz.’’ cümlesinden yola çıkarak tüketiciler diledikleri sigorta şirketinden hayat sigortalarını alabilirler.


Tüketicinin satın almış olduğu yeni poliçesini ilgili bankanın kabul etmesi için gerekli şartlar da bulunmaktadır. İlgili Resmi gazetenin 11. Maddesinde ‘’Banka, aynı teminat ile süre şartlarını sağlayan ve dain-i mürtehini kredi kuruluşu olan poliçeyi kabul etmek zorundadır.’’ yazmaktadır. Bu durumda tüketici bankadan kullanmış olduğu kredi ile bağlantılı hayat sigortası ile aynı koşulları sağlayan bir poliçe düzenletmek durumundadır.


Comentarios


bottom of page