top of page

Bankanın Kestiği Kredi Hayat Sigortasının İadesini Nasıl Alırım?Kredi kullanıcısının Kredi Hayat Sigortası iadesini alabilmesi için, başka bir sigorta şirketinden aynı şartlarda yaptırdığı ikame sigorta poliçesini bankasına ibraz etmesi gerekmektedir. İbraz gerçekleştiğinde, banka tüketicinin yeni poliçesini işleme alarak 5 iş günü içerisinde kendi tanzim ettiği poliçeyi iptal etmek ve iptalden doğan primi tüketicinin hesabına iade etmek zorundadır.


Bu iade sırasında tüketicinin dikkat etmesi gereken bir süre bulunmaktadır.


13 Mart 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Hazine Müsteşarlığı 29294 Sayılı Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği’nin 11. Maddesinde ‘’Tüketici, aynı teminat ile süre şartını sağlayan ve dain-i mürtehini kredi kuruluşu olan poliçesini bankaya ilk otuz gün içerisinde verdiği takdirde banka tarafından tanzim edilen poliçe iptal edilerek primler kesintisiz bir şekilde iade edilecektir.’’ yazmaktadır.


Kredi kullandıktan sonraki ilk otuz gün içerisinde yeni poliçeyi bankaya ibraz edilirse kesintisiz olarak iade almak mümkündür. 30 günden sonra, prim kullanım gün sayısına göre kesinti yapılarak iade edilecektir.


Comments


bottom of page