top of page

Gizlilik Politikası | Kullanım Koşulları

MÜŞTERİ AÇIK RIZA METNİ VE ONAYI

Bu açık rıza metni size tarafınıza KVKK kapsamında aydınlatma yapıldıktan sonra yapılmıştır. Lütfen önce aydınlatma metnini okuduğunuzdan ve bu metne özgür iradenizle onay verdiğinizden emin olunuz. Bu çerçevede rızanızı yazılı-imzalı verebileceğiniz gibi yazılı-imzalı izin ile aynı hukuki nitelik ve değerde olmak üzere dijital ortamda da (internet sitesinde ekrandan onay ile, beyan edeceğiniz cep telefonu veya e-mail adresinize gönderilen linkten onay ile)  verebilirsiniz.Bu metne konu kişisel verilerin işlenmesine açık rıza verdikten sonra dilediğiniz zaman açık rızanızı tamamıyla ya da geri almak istediğiniz kişisel verinizi kapsamak üzere kısmen geri alabilirsiniz. Kişisel verilerinizi ve sizi önemsiyor koruyoruz. Tarafınıza yapılan aydınlatmaya ait metnin tamamını https://www.hayatsigortam.com.tr/ Sitemizden, bu metnin aşağısında bulunan QR kod aracılığı ile veya şirketimizden talep ederek  yeniden ulaşabileceğinizi hatırlatmak isteriz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince, kişisel verilerimin “Eplas Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd Şti (“Şirket”)” tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim.  Bu kapsamda;

Tarafıma yapılan aydınlatmada belirtilen ve aydınlatma metninde bulunan; kimlik verisi, iletişim verisi, çalışma verisi, görsel ve işitsel veri,finansal veriler,sağlık verileri, hukuki bilgiler,biyometrik veriler, internet verileri ve diğer veriler ana başlığında belirtilen kişisel verilerimin; sigorta poliçesi düzenlenmesi, tekliflerin oluşturulması, poliçe prim ve teminatlarının belirlenebilmesi, bunlara ilişkin gerekli işlemlerin icrası, düzenlenecek sigortalara ilişkin risk değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi, tekliflerin hazırlanması için verilerin sigorta şirketleri ile paylaşılması, vadesi dolan poliçelerin yenilenmesi, poliçe prim borcu olan nihai tüketicilere açık vadelerin sms veya e-posta yoluyla haber verilmesi, poliçelerinize ilişkin bilgi ve destek verilmesi, mevcut verilerinizin güncellenmesi, sigorta şirketlerinden her bir poliçe ve duruma özel fiyat alınması ve teklif hazırlanması ve bunların tarafınıza iletilmesi, gerekli evrakların sigorta şirketlerine iletilmesi poliçelerinizin sizlere iletilmesi, poliçe kapsamında primlerin tahsilatı, Sigortalı ve sigorta ettirenlere destek verilmesi, sigortalı/sigorta ettiren kişilerin memnuniyet takibi, açık rızanızın varlığı halinde ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızla iletişim araçlarıyla iletişime geçilmesi, pazarlama faaliyetlerinde bulunulması, müşteri edinme çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bununla ilgili olarak ürün ve hizmetlerimize ilişkin tekliflerin paylaşılması, Müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi, şirketimiz faaliyetleri kapsamında hukuken yapılması gerekli görülen raporlama ve incelemelerin yapılabilmesi, hizmet ve faaliyetlerimizle ilgili soru, öneri, şikâyet ve taleplerinize geri dönüş sağlanabilmesi, ürün, hizmet ve kampanyalar hakkında bilgilendirme yapılabilmesi, müşteri ile sigorta şirketi etkileşimlerinin sağlanabilmesi, sunduğumuz hizmetlerin iyileştirilebilmesi, alınan hizmet ve ürünlere ilişkin süreçlerin değerlendirilmesi amacıyla anket yönlendirilmesi yapılması, denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, veri analizi çalışmaları amacıyla, şirket hesaplarının yürütülmesi, tahsilat takibi süreçlerinin yürütülmesi, iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi süreci, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, yetkili Kurum ve Kuruluşlar nezdinde mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,  raporlama ve gerekli analizlerin yapılabilmesi, Sigorta sözleşmesinden kaynaklanan hakların kullanılması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, internet sitesinin kullanışlı olmasının ve düzgün bir şekilde çalışmasının sağlanması, sistem güvenliğinin ve güvenilirliğinin sağlanarak değerlendirilmesi, internet sitesinin daha etkili, kolay ve hızlı kullanımının sağlanması, internet sitesinin hedef kitlesinin ve kullanım alışkanlıklarının belirlenebilmesi ve internet sitesi hizmet ve faaliyetlerinin ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirilmesi, iyileştirilmesi amaçları için kullanılmak üzere işlenmesine, kullanılmasına ve şirket tarafından tarafıma iletişim yolları ile ulaşılmasına,

KVKK kapsamında özel nitelikli kişisel veri sayılan ve açık rıza gerektiren boy, kilo kan grubu olmak üzere sağlık verilerimin, Biyometrik Fotoğraf olmak üzere biyometrik verimin, Kılık ve kıyafetim veya dini veya felsefi inancım konusunda kanaat oluşturan görsel verilerimin, Nüfus cüzdanı/ehliyet suretinde yer alan din verilerimin, Grup sigortalarında sigorta ettirenin dernek veya vakıf olduğu  durumlarda üyelik bilgilerimin tarafıma yapılan aydınlatma ve https://www.hayatsigortam.com.tr/sitesinde bulunan aydınlatma metninde bulunan amaçlar doğrultusunda işlenmesine, kullanılmasına ve şirket tarafından tarafıma iletişim yolları ile ulaşılmasına,

Kişisel verilerimin ve özel nitelikteki kişisel verilerimin; raporlama ve inceleme talepleri çerçevesinde denetleyici ve düzenleyici makamlar, ilgili kamu kuruluşlarına, adli makamlara, vekalet ilişkisi içerisinde olunan gerçek ve tüzel kişilere, sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi ve ifası amacıyla şirket anlaşmaları dâhilinde üçüncü kişi/kuruluşlarla, alternatif uyuşmazlık çözüm mercilerine, yetkili vekillere, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, teklif ve poliçe talebim olması halinde işlemlerin takibi amacıyla yetkili sigorta şirketlerine, sunulan hizmetin kalitesini arttırmak ve hizmet bütünlüğünü sağlamak amacıyla destek hizmeti sağlayıcılarına mevzuatın izin verdiği ve gerektiği ölçü ve koşullarda paylaşılmasına, üçüncü kişilere aktarılmasına,

Kişisel verilerime ve özel nitelikli kişisel verilerime ilişkin KVKK uyarınca hazırlanan Aydınlatma Metni’ni okuduğumu ve anladığımı kabul ederek yukarıda belirtilen hususlara özgür irademle onaylıyorum.

İNTERNET SİTESİ  İŞLEMLERİ KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERE VE VERİLERİN KORUNMASINA
İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

  1. VERİ SORUMLUSU KİMDİR?

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla EPLAS SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. tarafından, https://www.hayatsigortam.com.tr/  adresimizden yapacağınız internet sitesi işlemlerinizde geçerli olmak üzere hazırlanmıştır. Aydınlatma metni verinizin asıl sahibi olan size bilgi vermek ve haklarınızı hatırlatmak amacıyla sunulmaktadır. Kişisel/Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin Şirketimize aktarılmasından önce lütfen okuyunuz. Kişisel verilerin kişisel verileriniz hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak aşağıda açıklanan çerçevede işlenecektir. Bu aydınlatma metninde açıklandığı şekilde kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz İlgili mevzuat kapsamında kaydedebilecek, arşivlenebilecek, güncellenebilecek, aktarılabilecek, sınıflandırılabilecek, KVKK ve ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Veri Sorumlusu Bilgileri;

Unvan                   : EPLAS SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

Adres                    :   Reşatbey Mh, Fuzuli Cd. No:61/A, 01120 Seyhan/Adana

Ticaret Sicil No    : 84084

Çağrı Merkezi      : 03224280866/0850 420 07 07

İnternet Adresi     : https://www.hayatsigortam.com.tr/

E-posta Adresi     : info@eplassigorta.com.tr

 

 

2-KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR VE HANGİ AMAÇLA İŞLENİR?

 

Şirketimizden alacağınız veya almak istediğiniz ürün ve hizmetlerin niteliğine bağlı olarak kuracağımız ilişki kapsamında; Şirket ile ilgili kişi arasındaki ilişkinin türü, niteliği, geçmişi, verinin temin edilme yöntemi ve aşağıdaki amaçlara bağlı olarak farklılık gösteren ve hukuka uygun bir şekilde işlenen kişisel veriler bunlarla sınırlı olmamak üzere, genel olarak aşağıdaki gibidir:

 

Kimlik Verisi                  Adı, soyadı, TCKN, cinsiyet, doğum yeri, doğum tarihi ve

diğer kimlik bilgileri, pasaport fotokopisi, evlilik Cüzdanı fotokopisi medeni durum, eş/çocuk bilgisi, vatandaşlık durumu, Nüfus cüzdanı/ehliyet suretinde yer alan din verileri,

 

İletişim Verisi                Adres, elektronik posta, kayıtlı elektronik posta adresi, cep telefonu, sabit telefon ve faks numarası gibi iletişim bilgileri ile birlikte, telefon görüşmeleri, video görüşmeleri ve elektronik posta yazışmaları kapsamındaki iletişim kayıtları diğer sesli ve görüntülü veriler

 

Çalışma Verisi                Mesleği, çalıştığı şirket adres ve iletişim bilgileri, çalışma şekli (tam zamanlı/kısmi, Saha ve ofis çalışanı vb), bağlı bulunduğu departman, unvanı, eğitim durumu, Meslek belgesi, Sgk işe giriş/çıkış bildirgesi

 

Görsel ve İşitsel Veri     Gerçek kişiye ait fotoğraf, kamera kayıtları, Kılık ve kıyafetiniz veya dini veya felsefi inancınız konusunda kanaat oluşturan görsel verileriniz

Finansal Veriler             Kredi kartı bilgileri, IBAN numarası, hesap numaraları, tahsilat ve ödeme faaliyetlerine ilişkin detaylı ve her türlü finansal veriler,

Sağlık Verileri:               Şirketimizle aranızda bulunan sigorta sözleşmesi ilişkisi kapsamında ilgili ürün gerektiriyor ise, boy, kilo kan grubu,

Hukuki Bilgiler:            Şirketimizin taraf olduğu hukuki uyuşmazlıklar nedeniyle edindiği adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler, alternatif uyuşmazlık çözümleri kapsamında tutulan bilgiler gibi veriler, Şirketimize tebliğ edilen her türlü idari ve adli makamlara ait yazılar içerisindeki veriler,

 

Biyometrik Veriler          :Biyometrik Fotoğraf

 

İnternet Verileri             :Çerez kayıtları, alışveriş geçmişi, işlem güvenliği bilgileri (IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Kullanıcı Adı Bilgileri, Şifre Bilgileri, Bağlantı Zamanı / Süresi gibi Trafik Verileri)

 

Diğer                              Araç bilgileri (plaka, model vb), araç proforma veya ruhsat fotokopisi, seyahat, vize bilgileri, tapu fotokopisi araç plakası, marka, model, model yılı, motor şasi numarası, ruhsat tescil tarihi, ruhsat örneği, hasarsızlık bilgileri poliçe bilgileri (mevcut poliçesi olup olmadığı, varsa hangi şirketten olduğu, poliçe numarası, poliçe vadesi), planladığı seyahat güzergahı ve süresi, yabancılarda oturma iznine ait bilgiler, konut bilgileri, Vergi levhası, ticaret gazetesi, yetki belgesi, ticaret sicil belgeleri, yeterlilik belgeleri, imza sirküleri ve faaliyet belgesi gibi tüzel kişilere yönelik belgelerdeki gerçek kişilere ait bilgiler, Grup sigortalarında sigorta ettirenin dernek veya vakıf olduğu  durumlarda üyelik bilgileri.

 

Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaç ve şartlar doğrultusunda işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz; sigorta poliçesi düzenlenmesi, tekliflerin oluşturulması, poliçe prim ve teminatlarının belirlenebilmesi, bunlara ilişkin gerekli işlemlerin icrası, düzenlenecek sigortalara ilişkin risk değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi, tekliflerin hazırlanması için verilerin sigorta şirketleri ile paylaşılması, vadesi dolan poliçelerin yenilenmesi, poliçe prim borcu olan nihai tüketicilere açık vadelerin sms veya e-posta yoluyla haber verilmesi, poliçelerinize ilişkin bilgi ve destek verilmesi, mevcut verilerinizin güncellenmesi, sigorta şirketlerinden her bir poliçe ve duruma özel fiyat alınması ve teklif hazırlanması ve bunların tarafınıza iletilmesi, gerekli evrakların sigorta şirketlerine iletilmesi poliçelerinizin sizlere iletilmesi, poliçe kapsamında primlerin tahsilatı, Sigortalı ve sigorta ettirenlere destek verilmesi, sigortalı/sigorta ettiren kişilerin memnuniyet takibi, açık rızanızın varlığı halinde ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızla iletişim araçlarıyla iletişime geçilmesi, pazarlama faaliyetlerinde bulunulması, müşteri edinme çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bununla ilgili olarak ürün ve hizmetlerimize ilişkin tekliflerin paylaşılması, Müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi, şirketimiz faaliyetleri kapsamında hukuken yapılması gerekli görülen raporlama ve incelemelerin yapılabilmesi, hizmet ve faaliyetlerimizle ilgili soru, öneri, şikâyet ve taleplerinize geri dönüş sağlanabilmesi, ürün, hizmet ve kampanyalar hakkında bilgilendirme yapılabilmesi, müşteri ile sigorta şirketi etkileşimlerinin sağlanabilmesi, sunduğumuz hizmetlerin iyileştirilebilmesi, alınan hizmet ve ürünlere ilişkin süreçlerin değerlendirilmesi amacıyla anket yönlendirilmesi yapılması, denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, veri analizi çalışmaları amacıyla, şirket hesaplarının yürütülmesi, tahsilat takibi süreçlerinin yürütülmesi, iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi süreci, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, yetkili Kurum ve Kuruluşlar nezdinde mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,  raporlama ve gerekli analizlerin yapılabilmesi, Sigorta sözleşmesinden kaynaklanan hakların kullanılması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, , internet sitemizin kullanışlı olmasının ve düzgün bir şekilde çalışmasının sağlanması, sistem güvenliğinin ve güvenilirliğinin sağlanarak değerlendirilmesi, internet sitesinin daha etkili, kolay ve hızlı kullanımının sağlanması, internet sitesinin hedef kitlesinin ve kullanım alışkanlıklarının belirlenebilmesi ve internet sitesi hizmet ve faaliyetlerinin ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirilmesi, iyileştirilmesi  amaçlarıyla işlenmektedir.

 

3-KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILIR?

 

Eplas Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd Şti  olarak kişisel verilerinizi hiçbir zaman yetkisiz üçüncü kişilerle kendi menfaatlerimize olacak bir şekilde paylaşmıyor veya erişime açmıyoruz. Mevzuatın zorunlu kıldığı ve sizler tarafından izin verilen durumlarda KVKK ve ilgili sair mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması sağlanarak, aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizin üçüncü kişilerle ve kurumlarla paylaşılabilmesi mümkündür. Toplanan kişisel verileriniz; Yasal zorunluluklar ve yükümlülükler kapsamında resmi kurum ve kuruluşlar ile sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi ve ifası amacıyla şirketimiz anlaşmaları dâhilinde üçüncü kişi/kuruluşlarla, Sigortacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde kanuni temsilciler, bankalar/finansman şirketleri, vekalet ilişkisi içerisinde olduğumuz gerçek ve tüzel kişiler, yetkili vekillere, teklif ve poliçe talebinizin olması halinde işlemlerin takibi amacıyla yetkili sigorta şirketlerine, raporlama ve inceleme talepleri çerçevesinde denetleyici ve düzenleyici makamlar ile yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, sunulan hizmetin kalitesini arttırmak ve hizmet bütünlüğünü sağlamak amacıyla destek hizmeti sağlayıcılarına mevzuatın izin verdiği ve gerektiği ölçü ve koşullarda aktarılabilecektir.

 

Kişisel verilerinizi ticari hayatın gereklilikleri kapsamında, sizlere en uygun hizmeti sunabilmek için gerektiği durumlarda; Sigortacılıkta risk değerlendirmesi yapılması, Sigorta sözleşmesinden kaynaklanan hakların kullanılması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Ticari ileti gönderimi ve müşteri memnuniyet araştırmaları için destek hizmet alınması, Satış sonrası hizmetlerin gerçekleştirilmesi, Hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi, Mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla paylaşabiliyoruz.

 

Kişisel verileriniz sigorta sözleşmesinin kurulmasıyla ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, sebepleri ile kanuna uygun olarak, yurt dışına aktarılabileceğini tarafınıza bildiririz.

 

 

4-KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ YÖNTEMLE VE HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE İŞLENİR?

 

YÖNTEM

Yukarıda açıklanan doğrultuda kişisel verileriniz; internet sitesinin kullanımı sırasında gerçekleştirdiğiniz işlemlerden, ürün/teklif işlemleri, online işlemler, bize ulaşın alanlarında ilettiğiniz bilgiler vasıtasıyla, başvuru formlarından, çevrimiçi veya çevrimdışı yollarla tarafımıza iletiliğiniz, verdiğiniz bilgiler aracılığı ile işlenmektedir.

 

Yalnızca belirli amaçlar çerçevesinde; varsa kanuni temsilci, işveren veya sizin adınıza poliçe düzenleme yetkisine sahip kişi/kişiler, fiyat karşılaştırma platformları ile 3. taraf hizmet sunan firmalar, sigorta şirketleri, yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşları aracılığı ile de bilgileriniz toplanabilir.

 

Kişisel verileriniz, elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla temin edilerek, işlenmekte ve güncellenmektedir.

 

Kişisel Verileriniz, Kanun ve sair mevzuat çerçevesinde sadece sigortacılık faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile ve bu amacın gerektirdiği yasal sürelerle sınırlı olarak işlenmektedir. Kişisel / Özel Nitelikli Kişisel Veriler yasal bir zorunluluk ya da işbu aydınlatma metni neticesinde vermiş olduğunuz açık rızanız dışında herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşılmamaktadır.

 

Bu hususlara ek olarak internet sitemizi ziyaret etmeniz durumunda kullanılan çerez hakkında ayrıntılı bilgiler Çerez Politikası’nda yer almaktadır.

HUKUKİ SEBEP

Kişisel verilerinizi işlemin niteliğine göre Kanunda öngörülen çeşitli hukuki sebepler çerçevesinde kullanıyoruz. Bir önceki kısımda belirtilen işleme amaçları ile bağlantılı olarak kişisel verileriniz; sigorta sözleşmesinin kurulmasıyla ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin açık rızasının olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 

Üçüncü Kişilere Ait Siteler-Digital Platformlarda; Sitemizden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları, kullanım, iletişim ve kişisel veri işlenme şartları geçerlidir. Reklam, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan web sitelerinden bilgi kullanımları, etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, kişisel veri saklama ve imha politikaları, servis kalitesi, kullanım şartları, çerezleri-web işaretçileri ve benzerleri, bildirimleri-önerileri  ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan Şirketimizin sorumlu olmadığını tarafınıza bildiririz.

 

5- ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ NEDİR?

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

KVKK kapsamında özel nitelikli kişisel veri sayılan ve şirketimizce, işlemeye konu olabilecek özel nitelikli kişisel verileriniz; Sağlık verisi; Şirketimizle aranızda bulunan sigorta sözleşmesi ilişkisi kapsamında  ilgili ürün gerektiriyor ise, boy, kilo kan grubu olmak üzere sağlık verileri, Biyometrik Fotoğraf olmak üzere biyometrik veriler, Kılık ve kıyafetiniz veya dini veya felsefi inancınız konusunda kanaat oluşturan görsel verileriniz, Nüfus cüzdanı/ehliyet suretinde yer alan din verileri, Grup sigortalarında sigorta ettirenin dernek veya vakıf olduğu  durumlarda üyelik bilgileridir.

KVKK’nın 6/1. maddesi uyarınca özel nitelikli kişisel veriler açık rızanın olması halinde işlenebilmektedir. Şirketimiz tarafından özel nitelikli kişisel verileriniz açık rızanız alınmak suretiyle işlenebilecektir. KVKK uyarınca; “sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın” işlenebileceğini tarafınıza bildiririz.

 

6-VERİLERİNİZİN GÜNCEL VE DOĞRULUĞU İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ NELERDİR? 

 

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca şirketimizin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda şirketimizin yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin şirketimizle doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

 

7- KİŞİSEL VERİLERİM KORUNUYOR MU?

Kullanıcılarla ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler, kendi ticari sırlarımıza gösterdiğimiz özen derecesinde gizli olarak korunmaktadır. Tarafımızca; verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin veya erişilmesinin önlenmesi için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Şirketimiz ile paylaşılan kişisel veriler, şirketimiz gözetimi ve kontrolü altındadır. Kişisel verilerinize ilişkin yükümlülüğümüzün bilinci ile veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız. 

 

8-KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN “İLGİLİ KİŞİ” OLARAK KANUN NEZDİNDEKİ HAKLARINIZ NELERDİR?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aşağıda belirtilmekte olan haklara sahipsiniz:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

 

9- HAKLARINIZA İLİŞKİN TALEPLERİNİZİ İLETMEK İÇİN VERİ SORUMLUSUNA NASIL BAŞVURABİLİRSİNİZ?

Kişisel verilerinizin yasal gerekliliklere uygun şekilde korunması ve gizliliğin sağlanması için idari ve teknik tedbirleri alıyoruz. Kişisel verileriniz titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

Sizinle gerçekleştirmekte olduğumuz işlemlere ilişkin dokümanların/verilerin saklanmasına dair yasal zorunluluklarımız bulunmaktadır. Kişisel/Özel Nitelikli Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, yasal zorunluluklar kapsamında belirlenen sürenin sonunda bu talebinizi yerine getirmemiz mümkün olabilecektir.

Kişisel veri sahibi ilgili kişiler kanunda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak veya https://www.hayatsigortam.com.tr/ web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru Formu” nu doldurarak şirketimize iletebileceklerdir. İlgili kişi kanunda belirtilen diğer yöntemler dahilinde; aşağıda yazılı adresimize kimlik tevsiki şartı ile şahsen, noter kanalıyla, eplassigorta@hs.01.kep.tr  adresine, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan şirketimize bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi  talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel verileriniz hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, çağrı merkezimiz ile 0322 428 08 66 /0850 420 07 07numaradan iletişime geçebilirsiniz.

Eplas Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd Şti     

Adres: Reşatbey Mh, Fuzuli Cd. No:61/A, 01120 Seyhan/Adana

bottom of page